Horari d'oficina: De dilluns a divendres , de 8 a 14:00 h.

Qui som?

La professió de sobreestant fou creada pel Reial decret del 12 d’abril de 1854, que va dividir el personal auxiliar del cos d’enginyers de camins en tres categories: ajudants, auxiliars i sobreestants.

El Reial decret de l’11 de febrer de 1857 va establir la creació de 5 escoles pràctiques per dur a terme les tasques d’una formació sòlida i eficaç per al sobreestant, però, com que no podia donar sortida a tots els admesos, les escoles rràctiques es van tancar per la Reial Ordre de l’1 d’octubre de 1859.

Al 1902, el Reial decret del 3 d’octubre, va fusionar els sobreestants i els ajudants d’Obres Públiques en un sol cos anomenat “Auxiliars Facultatius d’Obres Públiques”, però l’any següent, el 1903, es van tornar a separar els 2 cossos, i els sobreestants van passar a regular-se pel Reglament orgànic del 13 de febrer de 1903.

En la història recent, no tornem a trobar la figura del Sobrestant fins l’any 1.976, concretament fins al Decret 707/76, del 5 de març de 1.976, en el qual es recull la nova Ordenació de la Formació Professional en consonància, i com a desenvolupament de la llei general d’educació i finançament de la reforma educativa. Aquesta ordenació, organitza la Formació Professional en general, i, a la vegada, indica les regulacions posteriors dels graus i les especialitats.

Aquí és on apareix la figura del Sobrestant, concretament arran del traspàs de competències de l’estat a la Generalitat de Catalunya. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Servei Territorial d’Ensenyament, van acordar, segons la resolució del 20 de maig de 1.983, la concessió de l’autorització prèvia per a la creació de l’escola de Sobrestants d’Obres Públiques amb la qualificació de centre professional de segon grau. Aquesta autorització prèvia va ser ratificada el 2 de setembre de 1.985 arran de la publicació al Boletín Oficial del Estado el 28 de setembre de 1.985. L’autorització definitiva va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 10 de maig de 1.985. Paral·lelament a tot aquest procés, el dia 2 de setembre de 1.985, es dicta una ordre per la qual s’aprova l’ensenyament de Formació Professional de Segon Grau, règim d’ensenyaments especialitzats. En l’annex d’aquesta ordre apareix el pla d’estudis dels Sobrestants. D’acord amb la història i la regulació de la professió, considerem que els estudis de Sobrestants es poden enquadrar i s’han d’enquadrar en el marc de la Formació de Segon Grau, en el règim d’ensenyament especialitzat, branca de Construcció i Obres.

Historia dels Presidents de l'Associació

En Josep M. Gabernet , president del 1984 a 1999; en Josep M. Escolà, president del 2000 al 2004, en Josep Ricart, president del 2005 al gener 2015 i en Guillem Marsol , president actual de l'associació , amb la legislatura presentada el dia 24/01/2015

Junta Directiva actual del 27 de gener de 2018

 • artwork6
  Carlos Pascual
 • artwork6
  Isabel Hernández
 • artwork6
  Oriol Puebla
 • artwork6
  Albert Martí
 • artwork6
  Tomàs Cuadrado
 • artwork6
  Jaume Granyó
 • artwork6
  Marc Cerdà
 • artwork6
  Ivan Miquel
 • artwork6
  Antoni Llobet
 • artwork6
  Ivan Montilla