Horari d'oficina: De dilluns a divendres , de 8 a 14:00 h.

Serveis i enllaços

Serveis

1. Seguiment i anàlisi de la legislació vigent
Constantment, es consulta tota la informació referent a nous plans d'estudi, noves titulacions, competències i atribucions publicades als butlletins oficials, així com les noves normatives del sector.

2. Serveis d'informació a empreses i associats
L'Associació és un vincle d'unió entre l'empresa i l'associat. Facilita l'intercanvi d'informació a ambdues parts i informa de les darreres novetats i esds duts a terme.

3. Aparador de la professió i promoció
L'Associació vetlla per a mantenir viva la professió i per donar-la a conèixer arreu. Es publiquen i distribueixen tròptics informatius, s'edita una publicació pròpia i es promou mitjançant conferències i xerrades.

4. Divulgació i reciclatge, formació
S'organitzen jornades tècniques i cursos formatius en conveni amb altres entitats del sector. Hem realitzat: "Introducció a la Intormàtica", "Curs teòric i pràctic d'obres Subaquàtiques", "Curs Tècnic Intermedi de Prevenció de Riscos Laborals" ... entre altres...

Enllaços

ENCOFRATS

ESCOLES

EXCAVACIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

EXPLOTACIO I SUBMINISTRES

FOTOVOLTAICA

IMPERMEABILITZACIONS

INFRAESTRUCTURES